Om

Välkommen till mig!

Att odla

För mig handlar odling om att leva mer miljövänligt och att ta ansvar för min egen matkonsumtion. Att odla sin egen mat är inte bara lärorikt och kul utan också ett ställningstagande mot den konventionella jordbruksindustrin där massproduktion, monokulturer och besprutning påverkar både oss, alla djur och hela vårt jordklot. Mitt mål är att bli så självförsörjande som möjligt men jag vet att jag inte kan bli självförsörjande på allt.

 

Mitt ställningstagande

När jag delar recept här på bloggen så är de alltid vegetariska. Att vara vegetarian är för mig en självklarhet både av etiska skäl men även av miljöskäl. Jag har växt upp som vegetarian med inslag av fisk men för min del blir det mindre och mindre fisk. Det ger mig ett renare samvete när jag kan välja att inte bidra till utfiskning, nedsmutsning av hav pga övergivna nät och de kemikalier och antibiotika som används i fiskodlingar.

Jag försöker även dra ner på mjölkprodukter då dessa, precis som kött, bidrar till utsläpp av växthusgaser, miljöförstöring och onödigt lidande för djuren. När jag väljer att äta mjölkprodukter väljer jag ekologiskt.

 

Mina trädgårdar

Jag har två trädgårdar, en villaträdgård i mälardalen, växtzon 2, och en lite större runt sommarhuset i nordvästra Hälsingland, växtzon 5-6.  Detta ger mig både möjligheter och begränsningar. Möjligheterna är att jag kan grödorna mognar vid olika tid samt att jag kan ha större utbud än om jag bara haft en trädgård. Begränsningarna handlar mer om skötseln. Hemma i villan fungerar grödor som ska skötas om mycket medan det i Hälsingland måste gå att odla i stort sett underhållsfritt. Däremot har jag större yta att odla på i Hälsingland vilket gör att jag kan odla mycket frukt och bär.

 

Hoppas att jag kan inspirera dig till att odla och leva mer miljövänligt.

Elina